Smart, digital skolehverdag

Smart, digital skolehverdag er ikt-visjonen til Larvikskolen. Larvik ønsker å være en foregangskommune når det gjelder teknologi i skolen.

Fra skoleåret 2017/ 18 vil alle elevene i Larvik kommune ha tilgang til et nettbrett i undervisningen. Disse sidene presenterer den konkrete satsingen, gir info om våre nettbrett og inneholder en blogg  med aktuelle innlegg.

Blogg

Barns digitale rettigheter

Arbeidet med å utvikle rettighetene startet vinteren 2017. Et knippe kommersielle aktører innen IKT-markedet for skole, ville slå et slag for at barn som går på skolen i dag i større grad får benytte seg av teknologi. Ofte handler det om å la elevene ta i bruk det utstyret som allerede finnes på norske skoler.