Altschool

Photo: altschool
Photo: altschool

Altschool er en skole som holder til i USA og den ledes av Max Ventilla. Han er en tidligere teknolog, bl a hos Google som har ønsket å endre litt på måten man driver skole.

Utgangspunktet er at skolen som institusjon bygger på metoder og tanker fra tidligere århundreder. Ønsket er en skole som fokuserer på dette århundrede og de utfordringene og oppgavene som er viktige for oss nå. De mener at de bruker metoder som i større grad enn andre skoler forbereder elevene på den verdenen med teknologi som venter på dem når de er ferdige på skolen. Samarbeid og kreativitet er svært viktig!

Her presenterer Max Ventilla tankene bak skolen:

Skolen påstår selv den bruker de beste lærerne for å få dypere forståelse og moderne verktøy for å individuelt tilpasse læringen for enkelteleven. Kommunikasjon med foreldrene og elevene foregår selvsagt digitalt på en helt annen måte enn man har fått til de fleste andre steder. På disse skolene sjekker selvsagt 6-åringene seg inn med en iPad.

Merk at videoen som presenterer skolen ikke bruker teknologi for teknologiens skyld, men jobber konkret med masse metoder og bruker teknologien til det teknologien kan. For eksempel å tilpasse stoffet for alle elever.

Her er en skjermdump som viser en elevs progresjon i matematikk:

Photo: altschool
Photo: altschool

Her er et bilde som viser kommunikasjon i app mellom lærer og foresatte

Photo: altschool
Photo: altschool

Skolene jobber prosjektbasert. Her er et eksempel på hvordan to elever på mellomtrinnet har blitt engasjert i de hjemløses situasjon i USA. Dette har de fått jobbe videre med og resultatet er at det har kommet i kontakt med folk som jobber med «Tiny home» løsninger. Her jobber man med ideer for hvordan man kan 3d-printe billige hus til i denne omgang hjemløse. Ungene har selv presentert dette på TEDx-samling.

Dette er et glimrende eksempel på et fokus som alle skoler kunne hatt i større grad. Elever jobber i dybden med oppgaver som er engasjerende, mellommenneskelige og der løsningen finnes i ny teknologi og andre måter å tenke på.

Les mer om dette konkrete prosjektet her:

Lenken til altschool ligger for øvrig her. Det er verdt å ta en titt. Som man ser av grafikken oppstår nye skoler mange steder.

De pedagogiske tankene bak skolen er ikke unike og de ulike tekniske løsningene finnes i dag. Her er det snakk om å sette dette sammen til en helhet.

Har vi noen skoler i Norge som drives på denne måten? Humanistskolen på Ullevål eller Teknologiskolen Hundsund på Fornebu er det nærmeste eksemplene?