Arbeid med algoritmisk tenkning og koding

Alle skoler i Larvik jobber systematisk med algoritmisk tenkning og koding. Enkelte lærere på skolene har fått spisskompetanse og denne kompetansen skal spres til andre lærere og elevere.

På Sky skole har de benyttet deler av planleggingsdagene i januar til dette. Kodepedagogen på skolen og andre eksperter har ledet alle lærerne gjennom et opplegg i bruk av Sphero. Alle skolene i Larvik har fått læringsteknologi i form av den enkle robotene Sphero som de kan bruke sammen med elevene. Bildene viser engasjerte lærere i full gang.

Sphero har mange bruksområder. I sin enkleste form kan den fjernstyres, men den kan også kodes til å utføre sekvenser. Kodingen kan være enkel blokk-koding, eller man kan utvide dette til også å gjelde tradisjonell koding.

Skolene i Larvik har i 2018 og 2019 fått en del utstyr til koding. Vi har etter hvert fått stor kompetanse på Micro:bit. Alle skolene har fått Sphero og alle skolene har fått eller har tilgang til Lego Wedo. Alt dette er valgt ut fordi det er relativt enkelt å ta i bruk og det illustrerer algoritmisk tenkning på en fornuftig måte.