Eksempler fra Lardal skole i videoer fra Statped

Statped har laget noen videoer som viser fornuftig bruk av teknologi i skolen. I flere av videoene viser lærere og elever på Lardal skole god praksis. Videoen er meget illustrerende for god bruk av iPad i undervisningen og viser praksisen som er i alle klasserom i Larvik kommune.

Disse videoene burde inspirere alle lærere til å bruke teknologi. De vi også være meget illustrerende for foreldre som vil vite mer om hvordan man bruker teknologi.

Her kan dere se videoene samlet.

Småskolen

Lydstøttet skriving (STL+)

Bruk av Book Creator

Mellomtrinnet

Bruk av rike oppgaver

Elevens Supertips, imovie og BookCreator

Lærerens Supertips BookCreator

Ungdomsskolen

Aktive klasserom med omvendt undervisning

Eksempel på gjennomføring av omvendt undervisning

Larvikskolen introduserer Kodepedagogen

Algoritmisk tenkning og programmering kommer for fullt i den nye læreplanen som er endelig klar fra august 2020. En utfordring for skolene, er at det er relativt få lærere som har kompetanse i f eks programmering. UDIR har en støtteordning som gir kommunene mulighet til å søke om støtte til utstyr, men her krever det også at man allerede har kompetanse.

For å imøtekomme disse to tingene, har vi laget vårt eget kurs over 40 timer for 25 lærere i Larvikskolene. Alle skolene utdanner lærere som blir Kodepedagoger. Vår partner Atea hjelper til med veieldere.

Vi har laget et praksisnært og konkret kurs over 5 dager. Siden vi har Atea som partner kan vi velge et innhold som er knyttet til vårt eget utstyr og de metodene vi ønsker å bruke.

På videoen over kan man se hvordan en radiostyrt Sphero blir en ridder som brukes til kamp kun ved å bruke plastkrus og blyanter.

Kursingen av lærere er finansiert av Realfagsprosjektet og utstyret er finansiert av Udir. Det er hyggelig å se at man kommer langt med litt planlegging selv om man ikke har allverden med penger.

Kursingen av Kodepedagoger gir oss forhåpentligvis mulighet til å søke om nye midler til utstyr i 2020. Elevene i Larvik burde på denne måten få se og føle moderne læringsteknologi på kroppen.

Andre kommuner som ønsker å vite hvordan vi organiserte ordningen med Kodepedagog, kan ta kontakt. Vi vurderer ny runde i 2020 og da vil det være naturlig å samarbeide med andre kommuner.