AV1 kommer til Larvik!

nor

En del elever har av ulike årsaker problemer med å stille på skolen daglig. Med dagens teknologi finnes det muligheter til å følge med på hva som skjer på skolene uansett.

En av disse mulighetene er roboten AV1 fra det norske firmaet No isloation. Larvikskolen følger med på utviklingen og tester ut denne mulighten. Vi er en kommune som er langt fremme når det gjelder bruke av teknologi i skolen og dette er noe vi må se på. Erfaringene fra andre er gode!

Interesserte kan lese mer om AV1 på sidene til No isolation.

Roboter virker sikkert fremmed for mange. Dette er selvsagt ikke noe skolene skal drive veldig mye med, men roboter kommer helt sikkert til å komme i skolene fremover.

Her kan dere f eks lese om roboten Milo som hjelper barn med autisme å kommunisere.