Barns digitale rettigheter

Arbeidet med å utvikle rettighetene startet vinteren 2017. Et knippe kommersielle aktører innen IKT-markedet for skole, ville slå et slag for at barn som går på skolen i dag i større grad får benytte seg av teknologi. Ofte handler det om å la elevene ta i bruk det utstyret som allerede finnes på norske skoler.

Man organiserte seg, og foreslo at man skulle gå sammen om å utvikle noen digitale rettigheter for barn. Det var noe svært mange ønsket å bidra til. De ulike samarbeidspartnerne ble deretter oppfordret til å komme opp med 1-2 rettigheter som de fra sitt ståsted mente var særlig viktig. Dette tok de med seg inn i en felles workshop der de også hadde barn i barneskolealder med seg. I workshopen kom de frem til hovedtrekkene. Etter en siste finpuss på formuleringer vedtok de i fellesskap «Barns digitale rettigheter» i løpet av sommeren 2017.

Klikk her for å lese barns digitale rettigheter.