Slik kan du jobbe med digital dannelse i skolen

I Larvikskolen har vi innført begrepet digital dannelse. Når vi sier at elevene skal ha digital dannelse, mener vi at elevene skal ha et reflektert forhold til opphavsrett, digital mobbing, kildekritikk, personvern, sosiale medier og alle de andre tingene som elevene må forholde seg til når teknologien blir en del av skolen og oppveksten.

Tradisjonelt har man kanskje laget et skille mellom hjemmets og skolens ansvar her. Dette skillet finnes ikke lenger. Unge mennesker vil ha store problemer å fungere i samfunnet om de ikke skjønner hvilke spilleregler som gjelder. Valg man tar når man er ungdom, kan påvirke resten av livet. Handlinger på fritiden, blir garantert også en del av skoledagen.

I Larvik jobber vi dermed med digital dannelse på skolen. Stadig kan vi lese i media om at folk deler feil, stenger hverandre ute, gjør narr av hverandre og gjør andre uheldige ting. Den enkle løsningen om å fjerne tilgangen til de som gjør uheldige ting, holder ikke lenger. Det er viktigere enn noensinne å prøve å forstå ungdommen, forstå utfordringen og å lære dem opp til å håndtere utfordringene rett fra starten av.

Joachim Gjertsen på Mesterfjellet skole har jobbet mye med dette. Han deler gjerne opplegg med andre lærere som er interesserte. Vedlagt er to ferdige opplegg som andre kan bruke.

Det ene heter «Det digitale mennesket«. Det handler om ungdom på sosiale medier. Ungdommene kan jobbe med aktuelle problemstillinger alene og sammen med andre. Ungdommen neppe skiller mellom digitalt og «vanlig liv» sånn vi som er voksne tror vi kan. Livet ER digitalt. Kommunikasjon ER Snapchat, bilder ER Instagram. At man dermed mestrer sosiale medier, er en viktig ferdighet videre i livet.

Det andre opplegget heter «Dine digitale spor«. Det handler som tittelen antyder om hvilke spor du etterlater deg på nettet og hva de kan bety seinere i livet. Vi som jobber i kulissene i Larvik prøver å lage et system som har høyt fokus på personvern. Det er derfor viktig at den enkelte læreren og elevene også gjør det de kan for å hindre at man eksponerer seg uheldig.

Oppleggene er laget for elever på ungdomsskolen. Lærere som ønsker å bruke dette kan selv vurdere i hvilken grad det passer på sine elever. Det er ingen problemer om man ønsker å hente ut enkeltelementer av opplegget.

Lykke til!

Noomene inntar Berg skole

På Berg har noomene hoppet ut av ipaden og fått sin egen verden i klasserommet. De har også fått egne hus og hatt noomefest.

Elevene synes Noomia er en spennende  planet og har blitt godt kjent med alle noomene De har til og med sydd sine egne noomer i kunst og håndverk.

Dragonbox har blitt et tverrfagligprosjekt denne høsten. 

Dybdelæring på RA

I Fagfornyelsen som skal tre i kraft fra 2020 framheves dybdelæring som et prioritert område. På Ra tar vi nå i bruk mer systematisk bruk av utforskende spørsmål i undervisningen. Her er noen eksampler der man også bruker teknologi.

Bruk av utforskende spørsmål i samfunnsfag – 1. verdenskrig
Elevene har i en periode arbeidet med å forstå hva slags effekt bruk av utforskende spørsmål har på deres læringsutbytte. I samfunnsfag har de nå laget spørsmål som skal gi dypere læring, større forståelse av begreper, samt kunne se sammenhenger. I dette arbeidet har elevene brukt det digitale verktøyet Jamboard, en app hvor elevene kan skrive ned kreative ideer, samarbeide og dele, samle og organisere innspill i grupper.


Ved bruke spørreordene og verbene i grønn sone, så reflekterer vi mer. Vi går liksom bak og finner årsaker, hvorfor og hvordan

Sitat elev 9. trinn

Hva er dybdelæring?

Elevene skal lære å lære og bygge kompetanse over tid. Vi definerer dybdelæring som det å gradvis utvikle kunnskap og varig forståelse av begreper, metoder og sammenhenger i fag og mellom fagområder. Det innebærer at vi reflekterer over egen læring og bruker det vi har lært på ulike måter i kjente og ukjente situasjoner, alene eller sammen med andre.

Overordnet del beskriver hvilke verdier og prinsipper som grunnopplæringen skal bygge på. Opplæringens verdigrunnlag skal prege dybdelæringsprosesser slik at vi utvikler gode holdninger og dømmekraft og evnen til refleksjon og kritisk tenkning og til å foreta etiske vurderinger.

Les mer på Ra og se flere bilder.