Det første året med nettbrett til alle er over.

August 2017 fikk alle elever i Larvik kommune nettbrett. 2 års hard jobbing for å få dette til, var over. Fra vi startet prosjekt på Mesterfjellet i 2011, har vi lært mye og i 2017 hadde vi topp utstyr og de beste systemene for utrulling og oppsett av nettbrett man kan få. Den tekniske kompetansen i Larvik var også ledende, noe vår nye organisering med IKT-fagarbeidere også underbygger. Vi har et effektivt og godt system for oppsett og administrasjon av nettbrett.

Nye aktiviteter og fagfornyelsen

De aller fleste elevene har merket at det har kommet nye muligheter i klasserommet. Mange bruker nettbrettet som man er kjent med fra før til søk og tekstproduksjon, mens andre har merket at man med et nettbrett kan gjøre helt nye ting som rett og slett var umulig for et år siden. Det er mange eksempler, under er et par artige bidrag:

Høsten 2018 starter jobben med å lage nye læreplan. Fagfornyelsen er i gang for fullt allerede, og snart skal alle i skolen involveres. Det gjenstår mye jobb, men en ting som er sikkert er at teknologi blir sentralt og at vi er i gang med dette allerede vil gjøre jobben enklere for oss.

Økt læring med digitale verktøy?

Vi har sagt at bruk av nettbrett skal gi økt læring. Det er veldig vanskelig å måle økt læring, særlig etter så kort bruk. Vi startet med STL+ som metode i leseopplæringen dette skoleåret. Kartleggingsresultatene for 1. trinn tatt på slutten av året, viser entydig at resultatene er mye bedre i år enn i fjor. Larvik kommune iverksatte ny leseplan 1.1.18, og metoden STL+ ble tatt i bruk allerede fra skolestart etter at alle lærere hadde fått opplæring. Det er selvsagt også andre ting som påvirker dette. Å måle resultater i skole er ikke lett, det er utrolig mange parametere som påvirker dette.

Kartlegging av digitale ferdigheter på 4. trinn viser også positive resultater. Andelen elever under bekymringsgrense har gått fra 26% til 14% ila året. Her er det mange skoler med 0 eller 1 elev under grensen.

Bærum kommune kjører et liknende løp som oss, og har satt av ressurser til å følgeforske sitt prosjekt. Det er grunn til å tro at mange av deres funn samsvarer med våre.  På denne siden kan dere lese sammendrag av funn fra skoleåret 2017/ 18 og også lese hele rapporten.

Larvik kommune er for øvrig involvert i 2 samarbeidsprosjekter med universitets-miljøet og vi håper å kunne presentere egne funn rundt dette også.  Et av prosjektene er LUDO-prosjektet.

Et travelt år

Det har vært mye nytt for elever og lærere. Vi har vært tydelige på at vi er i en periode der vi bygger kompetanse og øver oss. Resultatet av dette er en periode med litt lavere aktivtetsnivå. Når vi ser tilbake på året er det uansett artig å se på alt som har skjedd:

 • Vi har veiledet et 10-talls kommuner i deres satsing på fornying av skolen ved bruk av teknologi.
 • Mattemaraton endte med 2,4 millioner løste oppgaver. En elev løste 21000 oppgaver.
 • 3 av våre d-pedagoger har lært opp Stavangers lærere i bruk av G Suite.  Grunnen er rett og slett at kompetansen hos disse er ledende i Norge.
 • Vi har deltatt som foredragsholdere på 2 landsomfattende konferanser om utdanningsteknologi.
 • Vi har har i to omganger hatt besøk av politikere fra Stortinget, blant annet Jonas Gahr Støre.
 • De fleste elevene har kodet på skolen.
 • Alle lærere på 1. til 4. trinn har opplæring i metoden STL+ og er trygge når de bruker nettbrett i leseopplæringen.

Det har skjedd mye spennende og mer kommer! Alle kommuner jobber med å digitalisere skolesektoren og gi elevene muligheter og verktøy. Larvik kommune har en «ledelse» på 1-2 år på mange andre og den ledelsen skal vi beholde ved å være innovative, fremoverlente og ivrige.

La oss gå til neste nivå!

En måned med fokus på realfag er over

Mai har vært  en måned med fokus på realfag i skoler og barnehager i Larvik. Av våre 5500 elever har 3700 vært aktive og løst oppgaver i Mattemaraton. Og disse elevene har løst 1,4 millioner oppgaver.  Dette er imponerende tall.

Barnehagene har vært utfordret på å ha kodeaktivteter for elevene. Flere barnehager har hatt aktiviteter og barn ned i 2 år har hatt koding. I barnehagene trenger man heller ikke pc eller nettbrett til koding. Man kommer langt med ark, bildekk og oppskrifter!

Vi har lovet oppmerksomhet til de som er mest ivrige:

De 3 elevene som har regnet soleklart flest oppgaver, kommer alle fra Sky og får 2 kinobilletter hver i premie:

 1. Daniel, 3. tr
 2. Sofie, 6. tr
 3. Fertuna, 6. tr

Elever fra Lardal, Sky og Fagerli er på de neste plassene.

Klassen som har løst flest oppgaver pr elev, kommer også fra Sky. Det er 3a. Topp 10-lista ser sånn ut:

 1. Sky 3a
 2. Sky 6c
 3. Sky 5a
 4. Fagerli 6b
 5. Fagerli 3b
 6. Fagerli 6c
 7. Valby 5a
 8. Fagerli 7d
 9. Mesterfjellet 2021
 10. Fagerli 5c

Andre skoler med klasser høyt oppe er Hedrum b, Tjodalyng og Østre Halsen.  3a på Sky får en «pizzakveld» i premie.

Når det gjelder barnehager, så er det Bisjord FUS som er trukket ut. Det er også den barnehagen som har vært soleklart mest aktiv i dokumentasjon i perioden. Det er flere gode eksempler fra dem på Facebook-siden vår. Elever på denne barnehagen får en fruktkurv i premie.

Tusen takk til lærere og barnehagepedagoger som har prioritert og lagt til rette så elevene kan delta på dette. For å bli ekspert trenger man 10000 timer med trening. Dette er et lite bidrag.

Les ellers mer om satsingen og se flere eksempler på Larvik realfagskommune på Facebook eller les Larvik kommunes blogg om bruk av teknologi i skolen.