Vil du bidra?

1404190668mpowj

LarvIKT.no er en webside som skal inspirerer lærere i Larvik og heve kompetansen rundt IKT i skolene i Larvik. Inspirasjonen vil være nye ideer, tips om apper og websider som fungerer, deling av gode undervisningsopplegg og annet konkret stoff som lærere kan bruke.

Her vil man også finne fagstoff som lærere kan lese for å øke sin kompetanse.

Det er flott om flere ønsker å delta som skribenter. Flere som skriver skaper en levende side. Er dette noe du kan tenke deg? Ta kontakt med Jørn på jorn.andersen@larvik.kommune.no og meld din interesse.

Jordet tester Chromebooks

I skoleverket er det 3 reelle alternativer for utstyr til elevene. Pc og iPad er det som er mest utbredt. Chromebooks har blitt store i utlandet og kom på det norske markedet for ca et år siden.

Disse lette enhetenen som er identiske med enkle pcer er lette å vedlkeholde og enkle i bruk.

6. klasse på Jordet skole tester ut dette som sin 1:1 enhet fram til sommerferien!

Smart, digital skolehverdag

L1220981

Våren 2015 har vi laget en ny strategi for bruk av IKT i larvikskolen. 11 personer med ulik tilknytning til skolen, har 2 dager vært samlet. Det er laget en visjon og det er laget hovedmål og delmål.

I tillegg er det laget mange aktiviteter som kan være med på å oppnå målene. En del av disse aktivitetene settes i gang av Fellesfunksjoner skole og gjelder alle og en del kan skolene selv velge å sette i gang. Dette vil være en fin støtte til skolene.

Delmålene er delt opp i mål for elever, lærere, skoleledere og system/ skoleier. Det er forsøkt å lage en sammenheng. Det som står i strategien stemmer godt overens med Sikt 3 som legges fram 3. juni for oppvekstkomiteen. Alt som står der er også knyttet til iktplan.no, som jo alle lærere har fått introduksjon til i 2014 og 2015.

Visjon: Smart, digital skolehverdag
Hovedmål: Økt læring med digitale verktøy

Vi håper visjonen, målene og aktivtetene er til støtte for å nå målet om økt læring med digitale verktøy.

Her finner du visjon og mål.