Smart, digital skolehverdag

L1220981

Våren 2015 har vi laget en ny strategi for bruk av IKT i larvikskolen. 11 personer med ulik tilknytning til skolen, har 2 dager vært samlet. Det er laget en visjon og det er laget hovedmål og delmål.

I tillegg er det laget mange aktiviteter som kan være med på å oppnå målene. En del av disse aktivitetene settes i gang av Fellesfunksjoner skole og gjelder alle og en del kan skolene selv velge å sette i gang. Dette vil være en fin støtte til skolene.

Delmålene er delt opp i mål for elever, lærere, skoleledere og system/ skoleier. Det er forsøkt å lage en sammenheng. Det som står i strategien stemmer godt overens med Sikt 3 som legges fram 3. juni for oppvekstkomiteen. Alt som står der er også knyttet til iktplan.no, som jo alle lærere har fått introduksjon til i 2014 og 2015.

Visjon: Smart, digital skolehverdag
Hovedmål: Økt læring med digitale verktøy

Vi håper visjonen, målene og aktivtetene er til støtte for å nå målet om økt læring med digitale verktøy.

Her finner du visjon og mål.