Borgermestere på Hedrum ungdomsskole

Elevene på Hedrum ungdomsskole har brukt appen Byen i undervisningene.

I spillet Byen har du rollen som borgermester, og skal bygge en by. Du må styre inntektene og utgiftene dine på best mulig måte. Du må prøve å gjøre innbyggerne dine så fornøyde som mulig, hvis ikke kommer du kanskje ikke til å vinne valget.

Elevene viser stort engasjement, de syns det er svært moro, sier lærer Ole Kristian.

– Jeg opplever at de «sniklærer» begreper og får forståelse av prosesser de ellers ikke er så engasjerte i. Spillet har de foreløpig brukt i 8. klasse, men det kan nok også brukes på høyere og kanskje også lavere trinn.

Under ser man ivrige elever løse lokalpolitikk på iPad.