Hva trenger elevene å lære i skolen hvis vi skal se 20-30 år frem i tid?

Ludvigsen

Etter to års arbeid er Ludvigsen-utvalget klare til å presentere sine anbefalinger for fremtidens skole. Mandag 15. juni overleverer utvalgsleder Sten Ludvigsen hovedrapporten til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på en pressekonferanse. I etterkant er det et fagseminar om rapporten.

Her er pressekonferansen fra presentasjonen.
Her er bloggen til utvalget.
Her er hovedutredningen til utvalget.

Sikt 3

PA251170

Sikt 3 er en plan som sier noe om den digitale tilstanden i larvikskolen. Den skisserer hvilken retning vi bør velge i skolen de neste tre årene.

Målet med planen er økt læring med digitale verktøy. Den 3. juni ble planen lagt fram for oppvekstkomiteen. Et felles arbeidet med IKT i skolen startet i år 2000 med Sikt 1. Der ble det bevilget 15 millioner for ar alle skolene skulle få en likeverdig IKT-løsning. Likhetsprinsippet er fulgt siden det med Sikt 2 og nå Sikt 3.

Fortsett å lese «Sikt 3»