Vil du vite mer om Trygge Digitale Foreldre?

Larvik kommune samarbeider med Elise Landa Omsland og Trygge Digitale Foreldre og gir foreldre til barn på 3 trinn i Larvikskolen gratis tilgang til nettkurs 2018.

Påmelding kommer i starten av januar.

Da denne nyhetene kom, vakte det stor interesse. Dette er et konkret eksempel på at man tar digital dømmekraft på alvor og er oss bekjent ikke prøvd i andre kommuner.  Nyhetsoppslagene som kom, inneholder også mye god info om innholdet i kurset og intensjonen bak. Dersom du vil vite mer, kan du se og høre.

Her kan du lese hva Østlandsposten skriver om saken!

Her kan du høre intervjuet på NRK Vestfoldsendingen 11. desember (Bokmerket til sendingen treffer litt feil, du må spole fram 2-3 minutter før det kommer).

Vi ønsker alle som er opptatt av at unge i Larvik får en rett opplæring innen teknologi en trygg, digital jul!

Trygge digitale foreldre!

Vi lever i en digital revolusjon. Verktøy som er eller blir helt vesentlige for de unge, er ofte skummelt for de eldre. Jevnlig kommer nye tjenester som voksne ønsker å korrigere eller forby. Å stenge dem eller å nekte de unge å bruke dem er en strategi som ikke er god. Ofte er tjenestene uskyldige, det er rett og slett vi voksne som ikke har peiling. Andre ganger er det tjenester som ikke bør brukes.

En god løsning er at unge og voksne har god kunnskap om teknologi, hvordan ting fungerer og hva som faktisk ungene driver med. Et viktig tiltak for Larvikskolen blir derfor å informere foreldrene om de mulighetene og kanskje også farene som teknologien gir oss.

Det gjør vi nå!

Fortsett å lese «Trygge digitale foreldre!»