Norsk ungdom er sinker på digital sikkerhet

https://pixabay.com/p-1591018

Det er lett å tro at forskjellige typer ferdigheter innenfor teknologi beherskes godt av de unge og ikke så godt av de eldre. De yngste vokser opp med «alle» muligheter og bruker teknologiene alltid, hele tiden.

I Larvik har tydelig sagt at vi ikke automatisk skal tro det. Utstrakt bruk av IKT betyr ikke automatisk at man vet hvordan man skal bruke dette.  Dette gjelder på forskjellige nivåer, f eks sikkerthet, forståelse av kildevern og opphavsrett og fornuftig og effektiv bruk. Tvert i mot krever dagens samfunn at det i skolen er veldig tydelig opplæring i teknologi/ IKT/ digitale løsninger.

At alle har sitt eget nettbrett er en forutsetning for å jobbe videre med dette.

Fortsett å lese «Norsk ungdom er sinker på digital sikkerhet»