Larvikskolen introduserer Kodepedagogen

Algoritmisk tenkning og programmering kommer for fullt i den nye læreplanen som er endelig klar fra august 2020. En utfordring for skolene, er at det er relativt få lærere som har kompetanse i f eks programmering. UDIR har en støtteordning som gir kommunene mulighet til å søke om støtte til utstyr, men her krever det også at man allerede har kompetanse.

For å imøtekomme disse to tingene, har vi laget vårt eget kurs over 40 timer for 25 lærere i Larvikskolene. Alle skolene utdanner lærere som blir Kodepedagoger. Vår partner Atea hjelper til med veieldere.

Vi har laget et praksisnært og konkret kurs over 5 dager. Siden vi har Atea som partner kan vi velge et innhold som er knyttet til vårt eget utstyr og de metodene vi ønsker å bruke.

På videoen over kan man se hvordan en radiostyrt Sphero blir en ridder som brukes til kamp kun ved å bruke plastkrus og blyanter.

Kursingen av lærere er finansiert av Realfagsprosjektet og utstyret er finansiert av Udir. Det er hyggelig å se at man kommer langt med litt planlegging selv om man ikke har allverden med penger.

Kursingen av Kodepedagoger gir oss forhåpentligvis mulighet til å søke om nye midler til utstyr i 2020. Elevene i Larvik burde på denne måten få se og føle moderne læringsteknologi på kroppen.

Andre kommuner som ønsker å vite hvordan vi organiserte ordningen med Kodepedagog, kan ta kontakt. Vi vurderer ny runde i 2020 og da vil det være naturlig å samarbeide med andre kommuner.

En måned med fokus på realfag er over

Mai har vært  en måned med fokus på realfag i skoler og barnehager i Larvik. Av våre 5500 elever har 3700 vært aktive og løst oppgaver i Mattemaraton. Og disse elevene har løst 1,4 millioner oppgaver.  Dette er imponerende tall.

Barnehagene har vært utfordret på å ha kodeaktivteter for elevene. Flere barnehager har hatt aktiviteter og barn ned i 2 år har hatt koding. I barnehagene trenger man heller ikke pc eller nettbrett til koding. Man kommer langt med ark, bildekk og oppskrifter!

Vi har lovet oppmerksomhet til de som er mest ivrige:

De 3 elevene som har regnet soleklart flest oppgaver, kommer alle fra Sky og får 2 kinobilletter hver i premie:

 1. Daniel, 3. tr
 2. Sofie, 6. tr
 3. Fertuna, 6. tr

Elever fra Lardal, Sky og Fagerli er på de neste plassene.

Klassen som har løst flest oppgaver pr elev, kommer også fra Sky. Det er 3a. Topp 10-lista ser sånn ut:

 1. Sky 3a
 2. Sky 6c
 3. Sky 5a
 4. Fagerli 6b
 5. Fagerli 3b
 6. Fagerli 6c
 7. Valby 5a
 8. Fagerli 7d
 9. Mesterfjellet 2021
 10. Fagerli 5c

Andre skoler med klasser høyt oppe er Hedrum b, Tjodalyng og Østre Halsen.  3a på Sky får en «pizzakveld» i premie.

Når det gjelder barnehager, så er det Bisjord FUS som er trukket ut. Det er også den barnehagen som har vært soleklart mest aktiv i dokumentasjon i perioden. Det er flere gode eksempler fra dem på Facebook-siden vår. Elever på denne barnehagen får en fruktkurv i premie.

Tusen takk til lærere og barnehagepedagoger som har prioritert og lagt til rette så elevene kan delta på dette. For å bli ekspert trenger man 10000 timer med trening. Dette er et lite bidrag.

Les ellers mer om satsingen og se flere eksempler på Larvik realfagskommune på Facebook eller les Larvik kommunes blogg om bruk av teknologi i skolen.