Larvikskolen introduserer Kodepedagogen

Algoritmisk tenkning og programmering kommer for fullt i den nye læreplanen som er endelig klar fra august 2020. En utfordring for skolene, er at det er relativt få lærere som har kompetanse i f eks programmering. UDIR har en støtteordning som gir kommunene mulighet til å søke om støtte til utstyr, men her krever det også at man allerede har kompetanse.

For å imøtekomme disse to tingene, har vi laget vårt eget kurs over 40 timer for 25 lærere i Larvikskolene. Alle skolene utdanner lærere som blir Kodepedagoger. Vår partner Atea hjelper til med veieldere.

Vi har laget et praksisnært og konkret kurs over 5 dager. Siden vi har Atea som partner kan vi velge et innhold som er knyttet til vårt eget utstyr og de metodene vi ønsker å bruke.

På videoen over kan man se hvordan en radiostyrt Sphero blir en ridder som brukes til kamp kun ved å bruke plastkrus og blyanter.

Kursingen av lærere er finansiert av Realfagsprosjektet og utstyret er finansiert av Udir. Det er hyggelig å se at man kommer langt med litt planlegging selv om man ikke har allverden med penger.

Kursingen av Kodepedagoger gir oss forhåpentligvis mulighet til å søke om nye midler til utstyr i 2020. Elevene i Larvik burde på denne måten få se og føle moderne læringsteknologi på kroppen.

Andre kommuner som ønsker å vite hvordan vi organiserte ordningen med Kodepedagog, kan ta kontakt. Vi vurderer ny runde i 2020 og da vil det være naturlig å samarbeide med andre kommuner.

Trygge digitale foreldre!

Vi lever i en digital revolusjon. Verktøy som er eller blir helt vesentlige for de unge, er ofte skummelt for de eldre. Jevnlig kommer nye tjenester som voksne ønsker å korrigere eller forby. Å stenge dem eller å nekte de unge å bruke dem er en strategi som ikke er god. Ofte er tjenestene uskyldige, det er rett og slett vi voksne som ikke har peiling. Andre ganger er det tjenester som ikke bør brukes.

En god løsning er at unge og voksne har god kunnskap om teknologi, hvordan ting fungerer og hva som faktisk ungene driver med. Et viktig tiltak for Larvikskolen blir derfor å informere foreldrene om de mulighetene og kanskje også farene som teknologien gir oss.

Det gjør vi nå!

Fortsett å lese «Trygge digitale foreldre!»