Mer koding og teknologi inn i skolen!

Akkurat samtidig som Larvik kommune rullet ut nettbrett til alle elever fra 1. til 10. trinn, la regjeringen fram  en ny digital strategi for grunnskolen og videregående opplæring.

Les pressemelding fra regjeringen her.

Vi vil at forståelse for koding og teknologi skal inn i læreplanene allerede fra barneskolen. Med denne strategien peker vi inn i et nytt tiår for norsk skole, sier statsminister Erna Solberg.

Fortsett å lese «Mer koding og teknologi inn i skolen!»

Kodetimen i Larvikskolen?

https://www.flickr.com/photos/sanjoselibrary/15827861288
https://www.flickr.com/photos/sanjoselibrary/15827861288

Larvik kommune skal være en innovativ kommune innen IKT. Det betyr blant annet at vi lar lærere og elever få utfordre seg. Hour of the code eller Kodetimen er en verdensomspenennde bevegelse der millioner av elever får anledning til å kode i skoletiden. Dette skjer mellom 5. og 11. desember.

Les mer om Kodetimene på websidene til Lær kidsa koding og se videoen under. Lær kidsa koding har også laget et informasjonsark.

Flott om mange elever i Larvik får denne muligheten. Det finnes ressurser på nettet som er gode og nærmest ubegrensede. Under er det lagt lenker til enkelte gode. Læreren trenger ikke å være en kode-ekspert, gå gjennom noen av ressursene i ro og fred før elevene og du vil ha nok kunnskap til å lede elevene en time. Knytt det gjerne til eksisterende aktiviteter i klasserommet!

For å få til dette på din skole, gjør du følgende:

  1. Sørg for at du har nødvendig utstyr minst en time mellom 5. og 11. des. Hold av tiden i din timeplan. Sjekk om det finnes foreldre på din skole som vil hjelpe til. Du trenger ikke en pc til hver. Dette virker på mobiler og iPads. Programmering i par fungerer GLIMRENDE!
  2. Les denne siden om Hour of the code og denne siden til Lær kidsa koding.
  3. Registrere deg på den samme siden. Få Larvik på kartet!
  4. Registrere deg også på denne siden. Få Larvik på enda et kart.
  5. Dersom du ønsker deltakelse fra Larvik kommune, sjekk med Jørn eller Magnus om de kan bidra.
  6. Delta gjerne på arrangementene til Lær kidsa koding! i oktober og november som en trening.
  7. Her kan dere finne en oversikt over ressurser med hjelp til å starte. Men dette er intuitivt, det er trolig like fornuftig å rett og slett velge en webside/ app og så gjøre en del oppgaver før elevene får starte.
  8. Velg et opplegg fra de egnede ressursene under. Det holder med en ting, gjør det helle grundig!
  9. Gled deg til en time der ungene og ungdommene jobber meget bra!

Ressurser

Ressurs Krever brukerkonto Utstyr
Scratch.mit.edu Nei, men smart Pc
Scratch Junior Nei iPad
Code.org Nei, men smart Alt mulig
Swift Følger iPaden iPad m iOs 10
Codecombat.com Nei, men smart Pc eller iPad
Codeacademy.com Ja Alt mulig

Dersom dere som enkeltlærere eller hele personalet ønsker besøk i forkant av kodetimen av, ta kontakt med Jørn. Han kommer gjerne! Larvik kommune vil gjerne lage en artikkel på www.larvikt.no fra minst en klasse som gjennomfører dette. Ta kontakt!

Stor dags-samling for lærere i Larvik

program

Over 550 lærere, skolenes lederteam og ressursteam i Larviksskolen, samt ansatte i PPT hadde tirsdag felles planleggingsdag i Bølgen. Hovedtema for dagen var bruk av digitale verktøy for læring.

«Økt læring med digitale verktøy» – Det digitale hamskiftet i Larviksskolen
I løpet av 2016 skal alle elever og lærere i Larviksskolen gå over til å «jobbe i skyen». Skytjenesten GfE (Google for Education) er en samling webaserte verktøy for samarbeid i og utenfor klasserommet. Ca 40 D-pedagoger (digitale pedagoger) får grundig opplæring i pedagogisk bruk av GfE. De gjennomfører opplæringen av lærere på sin skole etter et fastsatt program. Lærere i Larviksskolen skal få den opplæringen de trenger for å fornye og forbedre undervisningen med digitale samarbeidsverktøy. I august starter innføring av iPad i skolen , sammen med en pedagogisk og metodisk opplæring. Det er viktig å presisere at digitale verktøy kun skal brukes der hvor det er hensiktsmessig og gir økt kvalitet i i undervisningen.