Eksempler fra Lardal skole i videoer fra Statped

Statped har laget noen videoer som viser fornuftig bruk av teknologi i skolen. I flere av videoene viser lærere og elever på Lardal skole god praksis. Videoen er meget illustrerende for god bruk av iPad i undervisningen og viser praksisen som er i alle klasserom i Larvik kommune.

Disse videoene burde inspirere alle lærere til å bruke teknologi. De vi også være meget illustrerende for foreldre som vil vite mer om hvordan man bruker teknologi.

Her kan dere se videoene samlet.

Småskolen

Lydstøttet skriving (STL+)

Bruk av Book Creator

Mellomtrinnet

Bruk av rike oppgaver

Elevens Supertips, imovie og BookCreator

Lærerens Supertips BookCreator

Ungdomsskolen

Aktive klasserom med omvendt undervisning

Eksempel på gjennomføring av omvendt undervisning

Mitt barn Lebensborn

Hva er Lebensborn?

Faksimile fra spillet/ Gamer.no

Lebensborn-programmet ble opprettet den 12. desember 1935, og bakgrunnen var fallende fødselsrate i Tyskland. Det var en del av SS, og organisert sammen med den delen som skulle ta seg av familievelferd for deres medlemmer. Kort sagt var målet at programmet skulle hjelpe familier, eller enslige mødre, som kunne produsere ariske barn eller hadde produsert ariske barn.

Det første Lebensborn-hjemmet utenfor Tyskland ble åpnet i Norge, Heim Hurdalsverk. Etter krigen ble de norske barna, og deres mødre, ikke spesielt godt behandlet i Norge.

I spillet Mitt barn Lebensborn skal elevene prøve å oppdra et slikt barn i Norge tiden etter krigen.

Fortsett å lese «Mitt barn Lebensborn»