Noomene inntar Berg skole

På Berg har noomene hoppet ut av ipaden og fått sin egen verden i klasserommet. De har også fått egne hus og hatt noomefest.

Elevene synes Noomia er en spennende  planet og har blitt godt kjent med alle noomene De har til og med sydd sine egne noomer i kunst og håndverk.

Dragonbox har blitt et tverrfagligprosjekt denne høsten. 

Dybdelæring på RA

I Fagfornyelsen som skal tre i kraft fra 2020 framheves dybdelæring som et prioritert område. På Ra tar vi nå i bruk mer systematisk bruk av utforskende spørsmål i undervisningen. Her er noen eksampler der man også bruker teknologi.

Bruk av utforskende spørsmål i samfunnsfag – 1. verdenskrig
Elevene har i en periode arbeidet med å forstå hva slags effekt bruk av utforskende spørsmål har på deres læringsutbytte. I samfunnsfag har de nå laget spørsmål som skal gi dypere læring, større forståelse av begreper, samt kunne se sammenhenger. I dette arbeidet har elevene brukt det digitale verktøyet Jamboard, en app hvor elevene kan skrive ned kreative ideer, samarbeide og dele, samle og organisere innspill i grupper.


Ved bruke spørreordene og verbene i grønn sone, så reflekterer vi mer. Vi går liksom bak og finner årsaker, hvorfor og hvordan

Sitat elev 9. trinn

Hva er dybdelæring?

Elevene skal lære å lære og bygge kompetanse over tid. Vi definerer dybdelæring som det å gradvis utvikle kunnskap og varig forståelse av begreper, metoder og sammenhenger i fag og mellom fagområder. Det innebærer at vi reflekterer over egen læring og bruker det vi har lært på ulike måter i kjente og ukjente situasjoner, alene eller sammen med andre.

Overordnet del beskriver hvilke verdier og prinsipper som grunnopplæringen skal bygge på. Opplæringens verdigrunnlag skal prege dybdelæringsprosesser slik at vi utvikler gode holdninger og dømmekraft og evnen til refleksjon og kritisk tenkning og til å foreta etiske vurderinger.

Les mer på Ra og se flere bilder.

Sky, Fagerli og Hedrum b har de ivrigste klassene til nå i Mattemaraton!

I forbindelse med Mattemaraton løser alle elever i Larvik oppgaver så «det gviner».  Under ser dere en oversikt over skolene med flest oppgaver halvveis i konkurransen 15. mai. Et interaktivt kart finner dere på live.kikora.no.

3. klassene er de ivrigste og nå er det 3a på Sky (bildet under) og 3b på Fagerli (øverst) som er på toppen av listen. Elevene på Sky har i gjennomsnitt regnet 600 oppgaver halvveis i perioden!

Elevene på Hedrum barneskole (bildet under), er også ivrige. Her er det 4b som har regnet mest, de har regnet 500 oppgaver i snitt hver.

Topp 10-lista er:

3a, Sky
3b, Fagerli
4b, Hedrum
5a, Fagerli
5c, Fagerli
6b, Fagerli
6a, Fagerli
6c, Sky
7a, Fagerli
7. tr, Hvarnes
2b, Sky
6c, Sky
5. tr, Hedrum b
5c, Østre Halsen
5a, Mesterfjellet

Dersom alle elever regner oppgaver, skal det ikke mye til før klassen rykker oppover på lista. Her er det bare å jobbe videre!