Mens vi venter på iPad…

Det skjer mye spennende i skolene i Larvik på IKT-fronten om dagen. Det er mange utålmodige lærere som  venter på GAFE og iPads. Strategien rundt hva man gjør i mellomtiden, er sikkert mange.

Jordet skole har valgt å satse på Chromebooks mens de venter. Egentlig er dette noe IT-avdelingen ville teste ut før kommunen bestemte å satse på iPads, men skolen har også investert egene midler og har nå Chromebooks til alle elevene på et trinn elever. Første halvår man testet dette fikk 6. klasse sjansen, dette skoleåret startet 4. klasse opp. Det er meningen at de skal ha maskinene minst et halvår.

IMG_6811

Hva er en Chromebook?

Det er enkelt forklart en liten pc. Den kjører kun applikasjoner som virker på web. Den har ingen vifte, er som regel på 11 tommer og har touch-skjerm. Det tar sekunder å starte den, sekunder å oppdatere den og minimalt med vedlikehold. Den koplet seg opp til skolens trådløse nett og virker bare. Elevene bruker Google Apps For Education til å lagre filer, samhandle, sende mail og logge på diverse tjenester på nettet.

Her er en liten video som forklarer hva dette er:

Anders Grimstad er lærer på 4. trinn på Jordet. Han kan ikke få fullrost produktet.
«Med en Chromebook kaster vi ikke bort tiden. Eleven åpner lokket på maskinen og etter sekunder er alle i gang. Nå er vi heldige at alle elevene i de to klassene har en personlig Chromebook. Vi prøver å endre undervisningen fra tidligere år. Teknologien gir oss muligheter vi ikke hadde før. Nå i starten har elevene jobbet en del med matematikk. Jeg kan enkelt gi dem oppgaver på elevens nivå, og dette er super-motiverende for elevene.»

IMG_6812

Anders, Kristin og Miriam på Jordet skole har lovet å komme med oppdateringer og tips i tiden som kommer. Dette produktet har nesten ikke nedetid, har batteri i 10 timer, koster under 2500 kr og er verdt å følge med på.

iPad i den første lese- og skriveopplæringen

2 skoler i Larvik samarbeider og tester ut iPad i den første skrive- og leseopplæringen. En av skolene er Østre Halsen. Teamleder og prosjektleder Magnus Dahl Mortsenen introduserer selv:

Elevene har fått en kort introduksjon i bruk av iPad og dette er 5. skoledag. I dag skal de lære sin første bokstav, nemlig i. Magnus og læreren har allerede funnet ut at headsettet ikke passet til iPad-dekselet, at bokstavene på tastaturet er STORE og at det ikke er så lett å finne ord på i. Alt dette har de løst får elevene starter.

DSC00176

Østre Halsen bruker et opplegg som basere seg på STL. Dette kommer opprinnelig fra Arne Trageton, og poenget er at de skal skrive seg til lesing. iPaden er et genialt hjelpemiddel til dette, siden man får en umiddelbar respons på det man skriver. Ord leses opp, man hører ofte om man skriver feil. Man produserer også mye tekst, og det er mye som tyder på at dette virkelig har en effekt på leseevnen.

Alt starter med tydelige beskjeder og modellering.

DSC00183

Hvordan startet vi iPaden? Hva er denne knappen til? Husker dere hvordan vi fjernet startskjermen. Rekk opp hånden dere som nå har denne skjermen. Til tross for at ungene kun har vært på skolen i 4 dager, går beskjedene fint og alle 25 gjør som de skal.

DSC00184

Så den første delen av jobben med bokstaven i. Lærerne fant som sagt ut at det egentlig ikke er så mange ord på i, så de hade forbredt seg og laget gode, gamle laminerte figurer. Alt trenger ikke være nymotens. Elvene laget bokstaven i plastelina, de så isbjørner, fisker og iskremer.

DSC00186

Neste steg var å lage tankekart. Man brukte appen Kidspiration til dette. I midten av arket kom bokstaven i. Så var det å bruke kameraet å gå rundt i rommet å ta bilder av ting med i. Det ble bilder av kritt, lim, finger, Iselin, cirkus og masse mer.

DSC00188

Neste steg var å sitte på pulten og skrive. Lærerne hadde forbredt en tekst som elevene kunne skrive etter. Og da hadde de kun lært bokstaven i. Følgende tekst skrev de fleste barna ned:

EN IS.
EN FISK.
EN FIN BIL.
TI SMÅ IS.
DU SER EN FISK.

Enkelte klarte ikke å se hvor i teksten man var når man måtte se på tavla. Det løste lærerne ved at enkelte fikk et ark som det var lettere å se på.

Programmet de her bruker heter skoleskrift 2. Det fine her er at programmet leser ordet når eleven trykker på mellomrom. Når eleven trykker på punktum, leser den hele setningen. Eleven får dermed en umiddelbar respons på det den skriver, og der ligger en dimensjon som vi ikke kunne gi før. Denne første gangen skriver nok elevene stort sett noe de ikke skjønner noe av, men de plasserer mellomrom og punktum rett og hører hva de skriver!

DSC00191

Timen ble avsluttet med at lærerne oppsummerte. Flere elever fikk vise fram sine tankekart og elevene snakket litt om det.

Elevene har enda ikke fått iPadene med seg hjem, men de er personlige allerede nå. Det vil si at neste gang elevene jobber, finner de tankekartet, kan kikke litt på det og fortsette på «neste side» akkurat som i en tradisjonell bok. Det er lett å samle sammen sine ting.

De som har drevet med dette sier at en vesentlig forskjell fra andre metoder, er at elevene produserer enormt med tekst.

Denne uka lærte ungene en bokstav. På kort sikt er planen å lære 4 bokstaver i uka. Den 5. dagen i uka, oppsummerer man litt. På denne måten er alle bokstavene lært til høstferien, og da starter den virkelig artige jobben med setninger og ord.

 

Jordet tester Chromebooks

I skoleverket er det 3 reelle alternativer for utstyr til elevene. Pc og iPad er det som er mest utbredt. Chromebooks har blitt store i utlandet og kom på det norske markedet for ca et år siden.

Disse lette enhetenen som er identiske med enkle pcer er lette å vedlkeholde og enkle i bruk.

6. klasse på Jordet skole tester ut dette som sin 1:1 enhet fram til sommerferien!