Historie 4: Den digitale kladdeboka

20 vIKTige historier fra Larvikskolen er et forsøk på å spre noe av det spennende som skjer i skolen når det gjelder IKT. Alle skolene skal bidra med hver sin lille historie til inspirasjon for alle skoler i Larvik og verden ellers.

Historie 4

Når man får en iPad får man også mange muligheter. For de yngste elevene er det viktig at man ikke går seg vill i alle mulighetene. Vi ønsker fortsatt at elevene skal samle sine arbeider. Før var kanskje kladdeboka det viktigste hjelpemidlet, og for mange elever er den fortsatt det. Men nå har kladdeboka blitt digital og den heter Book Creator.

Elevene på Østre Halsen skole er vant til å bruke Book Creator. De har laget regnehistorier, bøker om verdensrommet, egne fortellinger og mye mer. I dag skulle de lage en bok om årstidene. Dette var første aktiviteten de skulle gjøre på iPaden i dag som derfor lå i sekken, men det tok ikke mange sekunder før den var oppe og klar til bruk.

Man skal nemlig ikke bruke iPad til alt, en samlingsstund etter helgen er fortsatt på den gamle måten!

Læreren startet læringsaktiviteten med en samling på tavla, der hun forklarte hva de skulle jobbe med. Det var tydelige kriterier på kritt-tavla og elevene ble godt forberedt. Læreren hadde laget ferdig en tom bok i Book Creator som ble vist på skjerm. Lærerens iPad ble altså speilet via AppleTv.

Boka som var leget inneholdt kun bilder. Den var på 9 sider og her var det meningen at elevene skulle legge til resten av innholdet selv. Det var 4 bilder der, et som representerte hver årstid. Læreren brukte Airdrop på å levere ut bøkene til elevene og systemet spilte stort sett på lag med læreren denne dagen.

Her er fila (i epub, i pdf) som læreren sendte til elevene. Denne kan de enkelt åpne i Book Creator og der an de selvsagt redigere den. Dette er en individuell kopi.

Elevene jobbet godt og fikk skrevet mye fint om årstidene. Noen kikket litt på lærerens stikkord, mens andre jobbet helt selvstendig. Med en iPad er det mulig å differensiere.

Elevene i klassen hadde laget flere bøker, og de som ble spurt ville gjerne vise fram. Elevene hadde produsert mye og de skjønte dette systemet. Alle lager pene arbeider og det er mange muligheter til å endre farger, sette inn bilder, endre font, tegne, legge til lyd.

Under er et eksempel fra en regnehistorie som jeg fikk lov til å vise fram.

Klikk her for å se eksempel fra en faktabok laget av en 2. klassing.

Utfordringer

Timen viste også et par utfordringer og hvordan lærerne løste dem.

Det er ikke alltid Airplay fungerer som det skal. Elevene kan ha slått av Bluetooth eller endret andre innstillinger, nettet kan by på utfordringer og andre ting kan gå feil. Lærerne klarte denne gangen å få delt bøkene med elevene på andre forsøk. En løsning dersom ting klikker, her kan være å bruke disk. Selv de yngste elevene har en felles disk. Dersom læreren legger en kopi der, så kan elevene laste den ned. Dette krever Wifi, vanlig Airdrop bruker bluetooth og krever ikke noe utover det som finnes på iPad.

Det er dessverre heller ikke sånn at elevene ikke lenger glemmer noe når de får iPad. Alle har heller ikke strøm.

Her hadde lærerne på Østre Halsen en fin løsning. Elevene kunne da skrive på ark og neste gang de hadde iPad, så laget de ferdig boka. De tok da bilde av det de hadde skrevet og limte det inn. Da fikk de en bok som vær svært lik den de andre. Det er fullt mulig å fortsatt jobbe på ark, og det er et poeng med satsingen i Larvik. Vi skal bruke iPadene smart. Elevene skal produsere masse, men vi skal ikke slutte å bruke alt det gamle. iPaden skal brukes til det den fungerer til, men andre metoder skal også brukes.

Takk til Østre Halsen for lånet av elever.