Der voksne ser skjermen, ser barn og unge verden

Faksimile: gd.no

Avisen Gudbrandsdølen Dagningen hadde for noen uker siden et interessant innlegg av Anne Mette Bjørgen Førsteamanuensis ved Avd for pedagogikk og sosialfag Høgskolen i Innlandet, Lillehammer.

Innlegget handler om ungdoms digitale aktiviteter.

Innlegget beskriver fint den forskjellen det er mellom ungdoms bruk av f eks mobiltelefonen og mange voksnes oppfatning av det samme.

Denne teksten bør leses av lærere og foreldre. Du finner den her.