Digitale verktøy i Larvikskolen

Larvik kommune har nettbrett til alle elever. Vi bruker nettbrett fra Apple. Vi bruker kontorpakken G Suite for Education. Alle nettbrett er administrert av oss. Det betyr at vi velger hvilke apper som ligger der. Vi ha kjøpt inn en pakke med apper som består av kontor-apper fra Google, iLife fra Apple og andre utvalgte apper som vi mener støtter læringen til elevene.

Nettbrettene leveres med et cover som tåler en trøkk. Alle skoler har tastatur til et trinn som kan brukes etter behov. Alle elever på 1. til 4. trinn har eget headset.

Elevene disponerer nettbrettet hele skoleåret.