Rettskriving på iPad

På en iPad er det flere former for rettskriving. Normalt sett vil en elev ha god støtte i det innebygde rettingen som finnes på iPad.

Innebygget støtte med standard tastatur

Dersom man bruker Google dokumenter eller Pages, er det retting på bokmål, nynorsk og engelsk (og andre språk ved behov). I Google dokument rettes ord automatisk. I Pages kan du velge hvordan rettingen skal virke. Se video under så ser du hvor disse innstillingene er (Pages – Innstillinger – Autokorrektur):


Merk at man her bruker standard tastatur.

Forsterket støtte med tastatur fra IntoWords

Intowords er en app som gir forbedret støtte. Støtten her gis på 2 måter:

Skjermtastaturet

Elever som velger å bruke skjermtastaturet fra Intowords, får forsterket støtte i bokmål, nynorsk og engelsk. Du må da endre til dette tastaturet. Det gjøres ved å trykke på knappen som ser ut som jordklode, og så velge IntoWords.


Tastaturet gir støtte på flere nivåer:

  1. Du skriver som vanlig.
  2. Tastaturet foreslår ord og staving. Fargekoder under ordene hjelper deg vurdere om det er rett ord.
  3. Appen kan lese ord og setninger og du kan vurdere om det er rett ord.

Intowords gir også støtte om du bruker ekstremt tastatur. Da må du starte appen Intowords og skrive tekstbildet der. Da får du ordforslag og opplesing (2 og 3 over). Teksten må i såfall jevnlig overføres til Google Dokumenter eller Pages.

På de 3 prikkene over tastaturet til venstre, finner man innstillinger. Det er der man velger mellom bokmål, nynorsk og engelsk.

Forsterket støtte med Lingdys for iPad

Alle elever med spesifikke lese-/ skrivevansker og dysleksi, får appen Lingdys for iPad via NAV. Denne appen gir en grundig skrivestøtte med lesestøtte. Den sjekker ord mot dialektale avvik og grammatikk. I dette tilfellet bruker elevene standard tastatur. Skolen hjelper hjemmet å søke om det er behov for det.