Digitale tjenester i Larvikskolen

Følgende digitale tjeneste er tilgjengelige  for elever og lærere i Larvik:

 • Clue (8. til 10. trinn)
 • Creaza
 • Easycorrect
 • G Suite for Education
 • Gamilab
 • Intowords
 • Kartleggeren (5. til 10. trinn)
 • Kikora (5. til 10. trinn)
 • Klassetrivsel
 • Mpluss
 • Relemo
 • Salaby Skoleveien og Byparken
 • Unicheck (Plagiatkontroll) (8. til 10. trinn)
 • Widgit writer/ Widgit online

Vi bruker Feide til pålogging så langt det er mulig.

Skolenes administrative system er Visma Flyt Skole.
Skolenes webside administreres av Moava.
Produktene Insight og Engage fra Conexus er tilgjengelig for lærerne.
TQM brukes som kvalitetssystem av skolene.
Som alle andre kommuner bruker Larvik standard systemer ifm kommunikasjon med UDIR (PAS, UBAS)

Enkelte skoler har utover dette skaffet andre tjenester.