Digitale tjenester i Larvikskolen

Følgende digitale tjeneste er tilgjengelige  for elever og lærere i Larvik:

  • Feide
  • G Suite for Education
  • Salaby Skoleveien og Byparken
  • Kikora (5. til 10. trinn)
  • Clue (8. til 10. trinn)
  • Kartleggeren (5. til 10. trinn)
  • Intowords
  • Clue
  • Brettboka

Høsten 2017 tester vi ut et tilbud fra Brettboka for 1. til 7. trinn. Les mer om dette her.

Skolenes administrative system er Visma Flyt Skole.
Skolenes webside administreres av Moava.
Produktene Insight og Engage fra Conexus er tilgjengelig for lærerne.
TQM brukes som kvalitetssystem av skolene.
Som alle andre kommuner bruker Larvik standard systemer ifm kommunikasjon med UDIR (PAS, UBAS)

Enkelte skoler har utover dette skaffet andre tjenester.