Erstatning/ foreldrenes ansvar

Det er beskrevet i samtykket hva som skjer ved tap/ skade av utstyr. Eleven og foresatte har et spesielt aktsomhetsansvar i forhold til skade og tap som gjelder åpenbar uaktsomhet. I slike tilfeller vil det kunne kreves erstatning av elevens foresatte på lik linje med annet skolemateriell som ødelegges.

I følge skadeerstatningsloven § 1.2 kan foresatte bli ansvarlige for inntil 5.000 kr. Ved alle typer skader eller tyveri vil det bli en sak ved skolen der det undersøkes hva som har skjedd og vurderes hvor ansvaret for hendelsen ligger. I grove tilfeller som kan tilskrives bevisste handlinger og hærverk, vil ikke eleven i etterkant kunne forvente å disponere egen iPad, men må låne på skolen etter behov.

I Larvik praktiserer vi at man ved uaktsomhet får en erstatning på 500 kr. Dette avklares med skolen individuelt i alle tilfeller. I grove eller gjentakende tilfeller kan egne regler gjelde.

Alle iPader leveres med originale ladere og ledninger. Vi aksepterer ikke at iPad leveres tilbake med uoriginal lader. Hver sommer og etter bruk skal iPad returneres til skolen og da SKAL den leveres med originalt utsyr. Dette er foreldrenes ansvar. Larvik kommune har ansvar for at utstyr med normal slitasje fungerer som det skal, og vil rullere utstyr. Hovedargumentet for å kun bruke originalt utstyr er å minske sjansen for f eks brann.