Historien bak

Nettbrett til alle i Larvik kommune

Larvik kommune tilbyr fra skolestart 2017/ 18 nettbrett til alle elever. Vi tror elevene får økt læring når de har tilgang til denne teknologien og metodene som følger med. Prosessen fram til dette har vært lang og spennende, der den viktigste biten hele tiden har vært å sørge for at lærere og elever har god kompetanse i å bruke utstyret.

Starten i 2015

Januar 2015 startet arbeidet med ny strategi for bruk av IKT i skolene i Larvik. Det ble tidlig klart at denne strategien krevde at elevene hadde 1:1 utstyr og at vi skulle implementere IKT på en annen måte enn før.

I første omgang betød dette at vi laget en strategisk plan. Der beskriver vi hvordan vi bør bruke IKT i skolen.

Les strategisk plan for IKT i Larvikskolen.

I neste omgang laget vi et dokument som beskrev situasjonen i Larvik og hvordan vi foreslo at vi jobbet vider framover. Dette dokumentet heter Sikt 3.

Les Sikt 3.

Etter dette startet jobben med å få organisasjonen til å tror på at dette var mulig og fornuftig. Et prosjekt med nettbrett (iPad) til elever på Mesterfjellet hadde pågått siden 2011, og erfaringene her gjorde at vi satset videre på nettbrett.

Administrasjonen og rektorene har vært positive fra dag en, noe som er direkte årsak til at vi har kommet så langt som vi har. Et samlet politisk miljø har også vært positive fra første stund. Flere møter i kultur og oppvekstkomiteen, behandling i samme komite og i kommunestyret har vist at dette er noe de ønsker å satse på.

I budsjettet 2016 ble prosjektet delvis finansiert. Vi brukte pengene til delvis å oppgradere nett på alle skoler. Skolene finansierte selv nettbrett. Det endte med nettbrett i minst en klasse på alle skoler.

I budsjettet 2017 er prosjektet fullt finansiert. Alle klasserom og relevante fellesrom har god trådløs dekning. Alle elevene får et nettbrett som skal bruke til å få økt læring og lage undervisningen så relevant som mulig for elevene.

Lærernes og ledernes kompetanse

Helt avgjørende for om nettbrett blir et vellykket verktøy i Larvikskolen, er om lærerne klarer å implementer dette i undervisningen. Vi har jobbet systematisk og bruke mange ressurser på dette.

Den viktigste måten vi har gjort dette på, er at vi har etablert et system der vi har minst en d-pedagog på alle skolene. Totalt er det ca 45 stk i Larvikskolen. D-pedagogen har fått mer enn 100 timer opplæring i løpet av 2016/ 17 og jevnlig påfyll etter dette.

Betydelige ressurser brukes også for å forankre dette på ledernivå på skolene. Dette er tema på de fleste ledermøter og vi har egne samlinger der implementering er tema. Implementeringen er også forankret i kvalitetsarbeidet på skolene ved bruk av verktøyet Insight.

Lærerne ellers har merket at dette er et av fire innsatsområder. Personal-tid, planleggingsdager og annen tilgjengelig tid, er brukt på teknologi i skolen. D-pedagogene har arrangert kurs på skoler, og det har vært andre felles aktiviteter. Dette fortsetter vi med jevnlig.

En fremtidsrettet skole

Nettbrett i skolen er ikke lenger fremtidens skole. Dette er verktøy som finnes i de fleste hjem, det skulle bare mangle om ikke skolen også kan utnytte teknologien. Men det er fremtidsrettet å satse på denne teknologien. Elevene får flere muligheter til å lykkes. Vi kaller det som nå skjer Det digitale hamskiftet i skolen.

Er din kommune eller skole i oppstartsfasen og vil vite mer om hvordan vi jobber? Larvikskolen tar imot besøk, les mer om dette her.