Personvern og nettvett

Larvik kommune har et stort fokus på personvern. Vi har utført ROS-analyser og har databehandleravtaler på alle tjenester. Årlig gjennomgår vi dette.

Alle lærere har lært om personvern i forbindelse med kurs og opplæring på skolene. Vi er bevisste det spesielle ansvaret som ligger i bruken av Googles tjenester ettersom de er en av verdens største leverandører av teknologiske tjenester på privatmarkedet. Vårt samarbeid med Google er kontrollert av databehandleravtaler og elevene har tidsbegrensede brukerkontoer som slettes når elevene slutter på skolen.

Fra skoleåret 2017/ 18 innføres jevnlige aktiviteter på alle skoler der nettvett er tema. Skolenes nettbrett inneholder ikke apper som tradisjonelt nettmobbing, men siden alle elevene har verktøyet, har man også en flott mulighet til å bevisstgjøre elevene på dette temaet.

Når foreldre logger på Visma, vil du på elevsiden finne informasjon om datasystemer og personvern.