Sikker bruk av nettbrett

Sikker bruk av nettbrett for elever i Larvik kommune

Alle elever i Larvik kommune har et nettbrett som de kan bruke på skolen. Vi tror at elevene får størst utbytte av utstyr og metodikk dersom de har utstyret tilgjengelig hele tiden Elevene har dermed iPad fra skolestart i august til skoleårets slutt i juni. I sommerferien ønsker vi å ha kontroll på iPad, blant annet for å kunne utføre vedlikehold.

Teknologien gir mange muligheter. Statistikk viser at de aller fleste barn allerede bruker Snapchat, YouTube og alle de andre tjenestene. Det betyr at de allerede har utstyr tilgjengelig hjemme. Vi tror på opplæring av elever når det gjelder å bruke utstyret rett. Å bruke mange ressurser på å sperre ned mulighetene på skolens nettbrett, når vi vet at de aller fleste har PC, nettbrett og/ eller mobil hjemme uten restriksjoner, ønsker vi ikke. Vi vil heller lære opp elevene til å bruke dette rett.

Vi har likevel utført noen tiltak:

  1. Alle apper som installeres på Larvik kommunes nettbrett er godkjent av oss. Populære apper som barn og unge tradisjonelt bruker til kommunikasjon på godt og vondt, er ikke mulig å installere.
  2. Når iPad er på skolen, kobler de seg automatisk opp til vårt nett. Dette nettet har en brannmur som stopper mye uønsket webtrafikk.
  3. Det er også lagt inn et filter i vårt administrasjonssystem som stopper en del webtrafikk på nettbrettet generelt. Dvs at enkelte sider blir sperret selv om elevene bruker eget nett hjemme.
  4. Det er foretatt enkelte begrensninger i G Suite som forhindrer reklame og uønsket aktivitet.
  5. Vår versjon av G Suite har ingen sporing eller reklame som er tilgjengelig for tredjepart.
  6. Vi har ingen apper på iPad som inneholder reklame eller sporing.
  7. Logger sjekkes jevnlig, og er kun tilgjengelig for teknisk driftspersonell ved kommunens IT-avdeling.
  8. Nettkurset “Trygge digitale foreldre” tilbys foreldre så de skal ha god kunnskap om de unges bruk av sosiale medier.
  9. Appen Klasserom kan brukes av alle lærere, og med denne kan en lærer se hva elevene driver med så lenge de er på samme nett.
  10. Vi erkjenner at god klasseledelse er noe av det viktigste i et teknologirikt klasserom. Lærerne i Larvik skole være kompetente til å evt avsløre/ hindre uheldige episoder med nettbrett.

Enkelte foreldre ønsker å installere apper som monitorerer elevenes bruk. Vi har bevisst valgt andre løsninger for å få sikker bruk, og kommer pr. nå ikke til å bruke slikt utstyr. Det er heller ikke aktuelt å la foreldre evt. monitorere denne bruken.

Vi har størst tro på holdningsskapende arbeid. De fleste elever har nett og utstyr hjemme som ikke har noen form for skjerming. God opplæring på skolen vil gjøre at barn får gode rutiner og god bruk av utstyr.