Skolelydbok

Skolelydbok er noe skolene kjenner godt. Tidligere har skolene kjøpt inn disse, og CD er blitt sendt til skolene. Disse CDene kunne så legges inn på Ipad, men dette har vært tidkrevende. Bestilling av disse CDene har også kostet endel.

Nå kan eleven selv laste ned bøkene rett til sitt nettbrett – Gratis. På nettbrettet til elevene ligger det en app som heter Lydhør, og det er i denne appen en laster inn skolelydbøkene.

Statped skolelydbok låner ut tilrettelagte lærebøker på lyd. Bøkene er for elever fra 1. til 13. trinn. De er beregnet på elever som av ulike grunner strever med å lese.

Statped og Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) samarbeider for å gi et helhetlig tilbud. Du trenger kun å være registrert ett sted. For mer informasjon om registrering, boktitler osv så ta en titt på denne siden