Ta vare på dokumenter etter 10. klasse

Som elev i Larvikskolen produserer man hundrevis av filer. Disse blir slettet når eleven går ut av grunnskolen. Vi regner med at de fleste elevene vil ha med seg arbeidene siden.

Filer i alle appene (f eks Book Creator)

Det enkleste er sende disse filene til en skylagring. Det gjør du kanskje underveis i året også. Du kan godt sende det til din G-suite konto i Larvikskolen, for under forklarer vi hvordan du tar backup av den. Knappen i Book Creator som du sender filer videre med, er det bilde av under. Knappen og metoden er veldig lik i alle apper.

Filer fra G Suite

Det er enkelt å kopiere filer til G Suite. Dersom du har lagt filer fra andre apper i G Suite, blir de også kopiert. Det er to måter å gjøre det på, enten ved å sende filer til en privat Gmail-konto eller ved å laste ned til en pc.

De som har privat Google-konto kan overføre innholdet sitt på https://takeout.google.com/transfer

De som ikke har privat Google-konto kan laste ned innholdet sitt på https://www.google.com/settings/takeout

YouTube har flere videoer om Google Takeout man kan se på ved behov. D-pedagogen på skolen kan også hjelpe deg om du lurer på noe.

Dette gjelder selvsagt også elever som slutter midt i skoleløpet og lærere/ assistenter som slutter.

Vi har rutiner som sikrer sletting av filer. Disse rutinene starter 1. juli hvert år og dette er en dato der filer bør være sikret.