Dybdelæring på RA

I Fagfornyelsen som skal tre i kraft fra 2020 framheves dybdelæring som et prioritert område. På Ra tar vi nå i bruk mer systematisk bruk av utforskende spørsmål i undervisningen. Her er noen eksampler der man også bruker teknologi.

Bruk av utforskende spørsmål i samfunnsfag – 1. verdenskrig
Elevene har i en periode arbeidet med å forstå hva slags effekt bruk av utforskende spørsmål har på deres læringsutbytte. I samfunnsfag har de nå laget spørsmål som skal gi dypere læring, større forståelse av begreper, samt kunne se sammenhenger. I dette arbeidet har elevene brukt det digitale verktøyet Jamboard, en app hvor elevene kan skrive ned kreative ideer, samarbeide og dele, samle og organisere innspill i grupper.


Ved bruke spørreordene og verbene i grønn sone, så reflekterer vi mer. Vi går liksom bak og finner årsaker, hvorfor og hvordan

Sitat elev 9. trinn

Hva er dybdelæring?

Elevene skal lære å lære og bygge kompetanse over tid. Vi definerer dybdelæring som det å gradvis utvikle kunnskap og varig forståelse av begreper, metoder og sammenhenger i fag og mellom fagområder. Det innebærer at vi reflekterer over egen læring og bruker det vi har lært på ulike måter i kjente og ukjente situasjoner, alene eller sammen med andre.

Overordnet del beskriver hvilke verdier og prinsipper som grunnopplæringen skal bygge på. Opplæringens verdigrunnlag skal prege dybdelæringsprosesser slik at vi utvikler gode holdninger og dømmekraft og evnen til refleksjon og kritisk tenkning og til å foreta etiske vurderinger.

Les mer på Ra og se flere bilder.