Eksempler fra Lardal skole i videoer fra Statped

Statped har laget noen videoer som viser fornuftig bruk av teknologi i skolen. I flere av videoene viser lærere og elever på Lardal skole god praksis. Videoen er meget illustrerende for god bruk av iPad i undervisningen og viser praksisen som er i alle klasserom i Larvik kommune.

Disse videoene burde inspirere alle lærere til å bruke teknologi. De vi også være meget illustrerende for foreldre som vil vite mer om hvordan man bruker teknologi.

Her kan dere se videoene samlet.

Småskolen

Lydstøttet skriving (STL+)

Bruk av Book Creator

Mellomtrinnet

Bruk av rike oppgaver

Elevens Supertips, imovie og BookCreator

Lærerens Supertips BookCreator

Ungdomsskolen

Aktive klasserom med omvendt undervisning

Eksempel på gjennomføring av omvendt undervisning