Flipped foreldremøte

Foreldremøte

Alle har hørt om flipped classroom eller omvendt undervisning. Læreren forbereder eller finner stoff som elevene ser på hjemme før undervisningen, og tiden på skolen brukes til veiledning og arbeid.

Foreldrene kan se filmen i ro og fred hjemme. Dersom de må se deler flere ganger, går det. Trenger man en pause, går det.

Jordet skole har nå innført et nytt begrep, nemlig flipped foreldremøte. 4. klasse skal ha møte i neste uke, men allerede nå ligger en prezi med filmer og nyttig info. Den delen av foreldremøtet som kun inneholder informasjon, kan elevene se i ro og fred hjemme.

Her kan dere se hvordan de har løst dette.