Fokus på nettvett!

Mesterfjellet har i uke 39 hatt fokus på nettvett og sosiale medier på ungdomstrinnet. De kaller dette å jobbe med «det digitale mennesket» og her er eksempler på hvordan de jobber.

Elevene har hatt økter med informasjon, refleksjon og drøfting rundt forskjellige emner og de har hatt en gruppeoppgave hvor sluttproduktet enten skulle bli en film eller en tegneserie som tar opp et emne innenfor temaet nettvett. Det har kommet mange gode produkter.

Dere kan klikke på linkene under for å se på opplegget og på et av elevproduktene.

Her er opplegget.

Her er et elevarbeid.