Google besøker Larvik

dsc01021

Larvikskolen har valgt å bruke samhandlings- og kommunikasjonsløsningen G-suite for Education som en av de første kommunene i Norge. Stadig flere kommer etter. Da Google Norge kom til Larvik for å delta på arrangementet Torsdagstanken, var det naturlig at vi inviterte dem til skolen for å se hvordan vi bruker systemet.

dsc01019

Christopher Conradi og Vidar Falkenberg besøkte Ra ungdomsskole. Dette var også en gylden mulighet for oss til å gi tilbakemeldinger på hvordan vi syntes GSfE fungerer. I møtene fikk både lærere og elever mulighet til å si sin mening. Det var mye som var positivt og noe som negativt. Christopher i Google noterte alt på sin mobil og skal ta dette videre.

dsc01011

Ra ungdomsskole har kommet langt i bruken av GSfE og ikke minst Classroom. Elevene skrøt at at det var enklere å jobbe og levere ting. Lærerne nevnte blant annet at det var lettere å kommunisere med elevene og om arbeid de hadde hatt.

img_20161020_114200-1

Vi i Larvikskolen er fornøyde med at Google tar seg til til å besøke Larvik og at de prioriterer å besøke en skole. Dette var et nyttig møte for oss!