Håndskrift er ut, tastatur er inn?

Bilde fra nrk.no
Bilde fra nrk.no

Høstens finske førsteklassinger blir historiske i følge denne artikkelen fra NRK. De er de siste skoleelevene som lærer skrivekunsten ved hjelp av blyant og papir i vårt naboland.

Les med om dette i artikkelen. STL er en metode som også skoler i Larvik kommune kommer til å bruke fra og med kommende skoleår.