Historie 6: Koding er artig og nyttig!

20 vIKTige historier fra Larvikskolen er et forsøk på å spre noe av det spennende som skjer i skolen når det gjelder IKT. Alle skolene skal bidra med hver sin lille historie til inspirasjon for alle skoler i Larvik og verden ellers.

Historie 6: Koding er artig og nyttig!

Berg skole ønsker fokus på koding og det ble arrangert et kurs for lærere i koding. Jørn Andersen i Larvik kommune holdt kurset.

Dette var en lydhør og ivrig forsamling. Konsentrasjonen var på topp fra første sekund og lærerne fikk til alt de skulle. Oppgavene som ble gitt passet og alle jobbet godt den halve timen de kodet. Det var få spørsmål og problemene som oppstod løste de greit ved å spørre sidenmannen.

Dette er erfaringen når man bruker koding i klasserommet også, Det er alltid en elev som kan svaret og som gjerne vil vise de andre.

Målet om at alle skulle kode ble nådd med glans. Det andre målet om at alle lærerne skulle kode med elevene innen rimelig tid blir nok også nådd. Læreren så at dette var gjennomførbar, og de så at dette kunne brukes tverrfaglig mot matematikk, naturfag, norsk, engelsk og sikkert andre ting.

Diplomene, lydene som nettbrettet lager når du lykkes med noe og følelsen av å komme i mål er den samme for store og små!

I Larvik prøver vi å holde kurs som er korte og konkrete. Deltakerne skal se metodikken de selv kan bruke overfor elevene og de skal være aktive i mer enn halvparten av tiden. Under er et tankekart som viser innholdet på kurset. Punktene til høyre er den metodiske delene, mens punktene til venstre viser det praktiske arbeidet. Det er et nummer foran de innerste punktene som viser en rekkefølge på presentasjonen.

Materiale til videre arbeid:

  • Vi brukte siden code.org. Den virker både på nettbrett og pc. Lærere og elever burde regisrere seg for å måle progresjonen. Larvik kommune vurderer denne tjenesten som ok, og vi har gjennomført risiko og sårbarhetsanalyse siden de samler inn enkel personinfo. På denne siden kan læreren lage elevkontoer og følge deres progresjon også.
  • Swift Playgound er en utmerket tjeneste som elevene med iPad burde få bruke.
  • Her er tankekartet som ble brukt under planleggingen i større format. På nettbrettene i Larvik er det 2 apper til å lage tankekart på, iThoughts og Kidspiration.