Historie 8: Godt system for arbeidsmapper

20 vIKTige historier fra Larvikskolen er et forsøk på å spre noe av det spennende som skjer i skolen når det gjelder IKT. Alle skolene skal bidra med hver sin lille historie til inspirasjon for alle skoler i Larvik og verden ellers.

Historie 8: Godt system for arbeidsmapper

Kvelde skole er en 1-10 skole. Begge d-pedagogene jobber på 6. trinn og de har også nettbrett der. På skolen ellers er det nettbrett på 2. og 8. trinn.

Denne klassen har de «digitale rammene» som skal sørge for suksess. Begge lærerne er flinke med teknologi og nettbrett, alle barna har nettbrett, det er god trådløs dekning på skolen og øvrig infrastruktur med Smart Tavle/ projektor og Apple-TV er på plass.

Som en konsekvens av at alle har nettbrett har de valgt å kun bruke kladdebøker i matematikk. Som sine kladde bøker bruker de Google Drive. Alle elevene har skikkelige systemer med fargekoder. Der samler de arbeidene de gjør hver uke systematisk.

De har også egne mapper de deler med lærerne. På denne måten får de en «innleveringsmappe» der læreren kan følge med å kommentere. Denne mappen har de også delt med sine foreldre. Mange foreldre ønsker å se mer av hva som skjer og dette er en fin måte å sørge for dette.

Dette er en engelsktime og den starter med en sjekk av ukas gloser. Dette gjør det på Socrative. Dette er en trygg tjeneste der læreren har laget et klasserom og elevene ved å oppgi navnet på klasserommet og sitt egen navn kommer inn og kan svare på gloseprøven.

Glosene blir rettet automatisk, så det slipper læreren. Men alle elevene får fortsatt en kommentar for læreren og denne kommentaren samler de enkelt i innleveringsmappen i Google.

Læreren bruker ikke tiden på å rette, men konsentrere seg heller om å gi relevante kommentarer som elevene og foreldrene kan se et par tastetrykk seinere. Her har de laget et system der elevene får tilbakemeldingen på mail og så lagrer de den i en egnet mappe.

På Kvelde skole brukte alle elever tastatur. Erfaringene vår fra andre skoler er at dette ikke brukes så mye. Om det kommer av tilgjengelighet (alle har et liggende ved siden av seg) er usikkert, men det ble i alle fall brukt flittig.

Slutten av timen ble brukt til å planlegge neste «faddersamling». 6. klasse er faddere for 2. trinn som også bruker iPad. Neste gang skulle elevene i 6. klasse vis de minste hvordan de kunne lage sine egne glosebøker i Book Creator. Læreren hadde laget en mal med 3 gloser som hun delte med alle elevene via Airdrop i epub-format. Fila inneholdt en instruksjon og 3 nye gloser som de skulle presentere.

Her er en ferdig kopi av boka i epub. (Bør åpnes med et nettbrett).

Her er samme kopi i pdf-format.