Hva trenger elevene å lære i skolen hvis vi skal se 20-30 år frem i tid?

Ludvigsen

Etter to års arbeid er Ludvigsen-utvalget klare til å presentere sine anbefalinger for fremtidens skole. Mandag 15. juni overleverer utvalgsleder Sten Ludvigsen hovedrapporten til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på en pressekonferanse. I etterkant er det et fagseminar om rapporten.

Her er pressekonferansen fra presentasjonen.
Her er bloggen til utvalget.
Her er hovedutredningen til utvalget.