Hvordan kan video støtte undervisningen?

half_size_shutterstock_382909006-1466459008
Image credit: Freud for Shutterstock

Video har gått fra å være noe som krevde en del kunnskap og bra utstyr for 10 år siden til å være noe alle kan bruke. Alle mobiler, nettbrett og pcer kan spille inn film, og brukervennligheten gjør at terskelen for å ta dette i bruk nærmest er borte. Før var video ofte knyttet til produksjon av film, men nå brukes dette like mye til kommunikasjon.

I denne korte artikkelen finnes fem enkle måter å bruke video-samtalene i undervisningen. De fem måtene kan sammenfattes sånn:

  1. Samarbeide med andre skoler
  2. Bruke gjesteforelesere over video
  3. Opplev verden rundt deg via videosamtale
  4. Kommunikasjon med foreldre
  5. Elever kan bruke video-samtale for å få kontakt  med lærere f eks ifm mobbing

Les hele artikkelen her.

Denne artikkelen er oversatt/ påvirket av en artikkel på Edsurge.
https://www.edsurge.com/news/2016-06-23-five-ways-teachers-can-use-video-chat-in-the-classroom