IKT-strategi i Larvik kommune

file0001322171612

Bakgrunn:

Den gjeldende overordnede IKT-planen for Larvik kommune, gikk mot slutten av sin levetid våren 2015. Skolene drev med mye bra, men det var stor variasjon rundt hva skolene drev med og ikke alle fulgte opp ledelsens ønske om å implementere ferdighetene fra iktplan.no i fag og emner. Vi hadde heller ikke noe uttalt visjon eller mål. 10 stykker be plukket ut til å se på dette. Det var lærere, rektorer, folk fra oppvekst og it-avdelingen. Noen brukte en arbeidsdag, noen brukte to. Hele seansen startet på Abax, der vi fikk omvisning og Bjørn Erik Brandsæter Helgeland fortalte oss om hvordan de jobbet med målstyring og vi fikk se hva slags standarder de hadde til sine ansatte.

Resultatet:

Vi laget en to-delt plan. Del en inneholder visjonen om at elevene i Larvik skal ha en smart, digital skolehverdag. I ordet smart det ligger det at elevene skal jobbe rett med den nye teknologien. IT skal brukes det til det den er best til. Elevene skal få en forståelse av hvordan IT styrer utviklingen og hvordan f eks crowdsourching lager tjenester som Wikipedia og Air bnb, der alle kan bidra. De skal se hvordan teknologien hjelper dem. Man kan gjerne fortsatt skrive inn tekst på en pc, men også vite at det faktisk er mulig å lese inn. For de fleste er det raskere. Du finner svar på «alt» på nettet, det som er vrient er å finne det, vite hva du skal stole på og hvordan du skal bruke det.

Ordet hverdag er viktig. På samme måte som IT er en del av de fleste hjem, skal det også være en del av ungenes skoledag. De fleste streamer lyd og bilde og sitter md 2-3 personlige dingser hjemme. På mange skoler er IT fortsatt noe fremmed. Man forlater arbeidsplassen sin, drar til et eget rom der man har datautstyr, bruker relativt langt tid på å komme i gang, jobber en periode og så overtar noen andre. Man skal kunne bruke teknologien når man trenger det, og andre metoder/ arbeidsformer når man trenger det. Målet er ikke på tvinge folk til å bruke teknologi, men å gi dem muligheten til å bruke den når den funker best, og skjønne at det er oftere enn mange tror nå.

Del en inneholder også mål. Hovedmålet er å få økt læring med digitale verktøy. I etterkant har det blitt bestemt at iPad blir sentralt her. Det er noen delmål. I korte trekk dreier dette seg om å bruke iktplan.no, at de skal bruke IKT daglig og at ledelse skal legge til rette for god og omfattende bruk.

Her kan dere lese hele delen med visjon og mål.

Del to skal være en praktisk del som viser diverse aktiviteter som alle kan/ bør gjennomføre. Denne er delt i forhold til hvilken rolle man har i systemet. Noe er for den kommunale ledelsen, noe for for ledelsen på skolen noe angår læreren og noe angår eleven. Trådene fra visjon og mål er fulgt ned på aktivitetsnivå. Iktplan.no, tilrettelegging og rett tilbud er fokusområder. Det er tenkt at dette er svært konkret. Dette bør alle ledergrupper se på før skolestart for å velge de rette aktivitetene.

Her kan dere lese hele delen med aktiviteter.

Vi håper dette dokumentet kan være til god bruk i skolene. Det er mye bra her og vi syntes det har blitt et godt styringsverktøy.