La iktplan.no bli synlig i årsplanene!

1404190668mpowj

Bakgrunn: Larvik kommune bruker iktplan.no (larvik.iktplan.no). Alle lærere i Larvik har også fått opplæring/ introduksjon til hva iktplan.no er og fått en del andre innspill når det gjelder it og skole, edtech («skoleteknologi») og utstyr. Når «Kvalitet i skolen» kom i 2014 ble det sagt at et tiltak for å øke den digitale kompetansen i skolen var å knytte iktplan.no til årsplanen under planlegging. Følgende ble skrevet:

Kvalitet i skolenDersom  man tar en kikk på de årsplanene som ligger tilgjengelig på skolenes web, er ikke iktplan.no så veldig synlig. Det kan man gjøre noe med. Særlig i disse dager når man planlegger det kommende skoleåret.

Veien videre?

Et godt forslag når man skal lage årsplan, er å jobbe med forskjellige kolonner. I kolonne 1 og 2 kan man notere ned tidspunkt/ ukenummer og mål fra LK06. Det er jo målene der som styrer innholdet i undervisningen. I forslaget som ligger under, har man valgt å lenke til et tema fra norsk-boka for å gjøre det lett å bruk den. Så er det i årsdplanen under laget en egen kolonne til iktplan. Dette kunne jo vært en kolonne som tok for seg flere av de grunnleggende ferdighetene, Lesebølgen mm, men her er det kun fokus på iktplan.no. Det som står der er ordrett mål/ ferdigheter fra iktplan.no. På denne måten får man laget sammenhengen og man kan ved å sammenlikne alle årsplanene se om man har tatt med alt fra iktplan.no og evt justere så alt kommer med. Årsplan

Dersom noen ønsker å se hele årsplanen, ligger den her. Denne er for norsk og 5. trinn. Dersom man lager årsplan for et annet fag, er det jo ikke sikkert man finner så mange lenker til iktplan.no. Målet er at alle mål/ ferdigheter fra iktplan.no dekkes av årsplanene.

Her kan du kikke på årsplanen.

Lykke til meg planleggingen.