Implementering av IKT og iPad i skolen

Bilde fra samling i Sliperiet med alle rektorer, teamledere og d-pedagoger.

Å satse på IKT i skolen krever mer enn penger til utstyr, det er alle unisont enige om nå. Larvik er midt i en stor satsing og vi har hatt det som fokus. Vi har gjort en stor jobb selv når vi har laget «d-pedagogen», men vi har også fått hjelp. Lena Andersen og Andrew Rhodes i Atea har hjulpet oss i det vi selv definerer som «pedagogisk og metodisk bruk av iPad i undervisningen» og lederoppløringen vår.

Foreløpig har mer enn 50 lærere fått opplæring og vi vil ha bærekraftig kompetanseutvikling. Med det vil vi utdanne våre egne lærere og så bruke dem til å lære opp resten. Dersom alt går etter planen skal vi starte neste skoleår med opplæring på alle skoler, da med et samarbeid mellom egne trenere og Atea.

Som en dokumentasjon på jobben som er gjort, er det laget en liten film. Se gjerne den for inspirasjon, ta kontakt om det er ønskelig. Vi deler gjerne.