Kikora er nyttig og populært i Larvik

Kikora

Kikora er et digitalt verktøy som er tilgjengelig for elevene i Larvik kommune. Alle skoler kan regne oppgaver på pcen og læreren kan enkelt følge med på hva de gjør og hvordan de løser oppgavene.

Lærerne og elevene i Larvik jobber godt med Kikora. Fram til nå i år er over en halv million oppgaver løst på skolene. Som dere ser av bildet øverst på siden, er tallet til jul høyere enn i fjor der vi endte med over 1,3 millioner løste oppgaver. Her er det bare å fortsette den gode jobben. Programmet brukes i varierende grad av skolene, og Tjodalyng er skolen der dette er mest i bruk. Utrolige 186000 oppgaver er løst der  fram til nå i år.

Kikora er et norskutviklet nettbasert læremiddel for matematikkopplæring, tilpasset både læreplaner i både grunnskole og videregående opplæring. Det digitale læremiddelet er utviklet av et norsk selskap med samme navn

Verktøyet er utviklet for å øke motivasjon og hjelpe elevene til å utvikle seg i matematikkfaget. Programmet identifiserer hvor og hva som eventuelt er feil underveis i arbeidet. Dette er ment å hjelpe både elev og lærer å idetifisere elevens utfordring og neste utviklingspunkt, såkalt adaptiv læring.

Her er en film som forklarer systemet: