Koding i Larvikskolen

Det foregår mye spennende i Larvikskolen. En aktivitet som svært mange prøver seg på og som det sikkert blir mer av de kommende årene; er koding. Da kodetimene ble arrangert i februar var det aktiviteter på de fleste skolene.

Her kan vi se aktiviteter fra Mesterfjellet skole.

Mesterfjellet har også hatt god erfaring med å kode med de eldste elevene og så la de være støtte i den samme undervisningen for yngre elever. Her er det elever som har teknologi og praksis som viser barn på SFO hvordan de kan kode med lego.

Larvik er en realfagskommune og koding har også vært tema på samling for alle barnehager og skoler som er med på satsingen.

Her er noen bilder fra andre skoler der det også foregår koding: