Koding og mattemaraton i Larvik i mai!

I mai skal alle barn i Larvik merke at de bor i en realfagskommune. Noen skal kode og noen skal regne matematikk. Det blir premier til de ivrigste. Det er til og med en konkurranse mot Sandefjord og det er pokal til den kommunene som regner flest oppgaver.

Her kan dere høre hva ordfører Rune Høiseth sier kom realfag og konkurransen!

Og her svarer Sandefjord ved ordfører Bjørn Ole Gleditsch.

I barnehagen skal barna kode. Alle barnehager som klarer å få kodeaktiviteter for alle barne som er eldre enn 4 år, er med i trekningen av en fruktkurv. Dersom dere klarer å få med enda yngre barn, er det ekstra artig. Vi sammenlikner med Sandefjord og ser hvem som har flest barnehager som koder!

Dette kurset er det enkleste og krever ikke at man kan lese.

Dette kurset er det nest enkleste og det er en fordel at man kan lese. Husk at en voksen også kan lese for barna.

De barnehagene som gjennomfører koding med barna, svarer på dette skjemaet. Et slikt kurs skal gjennomføres for alle barna. Dersom dere gjennomfører flere kurs er det bra.

I mai deltar og så alle elevene i Larvik og Sandefjord på Mattemaraton. Målet er rett å slett å regne flest oppgaver i matematikk, og da slår vi jo Sandefjord!

Den kommunen som løser flest oppgaver pr elev i løpet av mai, får en pokal til odel gi eie!

Hvem som løser flest oppgaver kan du til enhver tid se her. Gjør dere klare til battle

Alle elever i Larvik og Sandefjord finner oppgaver i Kikora. Det kommer en egen oppgavesamling som heter Mattemaraton. Kikora brukes jo av elever på 5. til 10. trinn, men her vil også elever på 1. til 4. trinn finne oppgaver. Elever velger sitt trinn, eller kan sammen med lærer velge oppgaver fra et annet trinn. Dersom du blir ferdig med oppgavene på ditt trinn, kan du velge trinnet over. Du kan også velge en annen opppgavesamling, for alle oppgaver som løses i Kikora i mai, teller med!

Vi kommer til å gi en premie til den klassen som løser flest oppgaver. Et par ganger i perioden kommer en oversikt over den klassen som har løst flest oppgaver pr elev!

Den elevene som løser flest oppgaver i perioden vil få kinobilletter i premie.

Lykke til!