Lær barna nettvett!

  

Barn blir stadig yngre når de tar i bruk digitale medier og det er behov for økt digital kompetanse i skolen. 

Redd Barna lanserer derfor et metodehefte til bruk på småtrinnet, for at lærere skal få et verktøy de kan bruke når de skal snakke med barn om opplevelser knyttet til deres digitale hverdag.

På denne siden kan dere lese mer og finne heftet det er snakk om!