Læring i skya på Ra ungdomsskole

Larvikskolen er i et digitalt hamskifte og Ra er godt i gang med bruk av Google for Education (GfE) sine digitale ressurser.

Vi sier det foregår et digitale hamskifte i Larvikskolen. Ra er som alle andre skoler godt i gang med bruken av Google for Education (GfE). Dette digitale hamskifte i skolen handler om å ta i bruk hensiktsmessige digitale verktøy og plattformer for å øke elevenes læring, og speile samfunnet for øvrig i størst mulig grad. Det betyr ikke at vi skal kaste alle bøkene på bålet og knuse printerne, men at vi heller skal bruke aktualisert informasjon på nett der det finnes, og dele informasjon elektronisk der det er mulig.

Ra har publisert en nyhet på sine skolesider der man kan lese mer om hvordan dette drives på Ra og andre skoler.
Les mer her.