Meget høy aktivitet i G Suite

img_0853

I Larvik har elever og lærere har tilgang til Office, lagring av filer og greit utstyr siden 2000. Det var da vi startet det første systematiske arbeidet med IKT i skolen. Når vi planla arbeidet med Sikt 3 og prosjektet «Økt læring med digitale verktøy», la vi som en forutsetning at vi måtte ha en sky-tjeneste. Vi trodde da at innføring av G Suite (eller Google for Education som det het da) ville føre til økt bruk av IKT.

I dag sjekket vi statistikken, og det viser seg at dette virkelig stemmer! Siden vi startet med G Suite i april, har det blitt logget på 225000 ganger. Da skal det sies at mange av iPadene kun har logget på en gang siden det. Foreløpig finnes det 160000 dokumenter og 9000 presentasjoner i systemet vårt. Vi jobber jo med mange andre verktøy også, og det er lastet opp 180000 andre filer i systemet. 130000 eposter er sendt.

Tallet som virkelig viser størrelsen på dette, er total lagring. Nå bruker vi 1,07 terabyte med data. 1 terabyte er det samme som 1000 gigabytes. Til sammenlikning var den gamle lærerdisken vår 300 gigabyte etter 15 år med systematisk arbeid.

Sagt på en annen måte. Etter et år med Google har vi produsert 3 ganger så mye som vi gjorde på 15 år med lagring på lokal server på skolene.

For oss som jobber med å legge til rette for økt bruk av teknologi i skolen, er dette flott. Da er ikke den økte bruken i seg selv noe mål. Et prinsipp i vårt prosjekt er at elevene skal produsere stoff og blir vurdert på på det. Disse tallene viser i allefall at det produserer stoff!

Vi gleder oss til nytt år og nye muligheter!