Mer koding og teknologi inn i skolen!

Akkurat samtidig som Larvik kommune rullet ut nettbrett til alle elever fra 1. til 10. trinn, la regjeringen fram  en ny digital strategi for grunnskolen og videregående opplæring.

Les pressemelding fra regjeringen her.

Vi vil at forståelse for koding og teknologi skal inn i læreplanene allerede fra barneskolen. Med denne strategien peker vi inn i et nytt tiår for norsk skole, sier statsminister Erna Solberg.

Solberg påpeker klart  og tydelig det som har vært Larviks utgangspunkt når vi har jobbet fram vår satsing, nemlig at vi utdanner barn til en framtid vi ikke kjenner , til yrker vi ikke vet hva er i et samfunn som utvikler seg raskere og raskere.

Fagene skal endres, og helt konkret nevnes det at koding skal inn allerede i barneskolen.  Vi leser oss grundig opp på strategien, og legger aktiviteter inn i skolene som passer  til strategien. Det er f eks  allerede planlagt at alle barn i Larvik skal være med på kodeaktiviteter dette skoleåret.

Les hele strategien her.

Dette er en spennende satsing fra regjeringen, noe skolene trenger og noe vi burde være godt rustet til å ta i mot.